ບຸນຄຸນແມ່

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນແມ່ 8 ມີນາ 2020

ຄະນະທີ່ປຶກສາໂຄງການ

Project Advisory Board

Mrs. Daravanh Phonekaew

ທ່ານ ນາງ ດາຣາວັນ ພອນແກ້ວ

Mr. Sisaliew Savaengsueksa

ທ່ານ ສີສະຫຼຽວ ສະແຫວງສຶກສາ

Mrs. Kongduen Naedtavong

ທ່ານ ນາງ ກົງເດືອນ ເນດຕະວົງ

Mrs. Dara Kanlaya

ທ່ານ ນາງ ດາຣາ ກັນລະຍາ

Mrs. Duangduen Bounyavong

ທ່ານ ນາງ ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງ

Mr. Tongbai Photisan

ທ່ານ ທອງໃບ ໂພທິສານ

Mr. Phouvong Pamisid

ທ່ານ ພູວົງ ພະມີສິດ

Mrs. Chantajon

ທ່ານ ນາງ ຈັນທະຈອນ ວົງໄຊ

Dr. Xaybundith Rathsaphon

ດຣ ໄຊບັນດິດ ຣາຊພົນ

Mrs. Pankham Inthavong

ທ່ານ ນາງ ປານຄຳ ອິນທະວົງ

Mrs. Pattana Panyathip

ທ່ານ ນາງ ປາດຖະໜາ ປັນຍາທິບ

Mrs. Nittaya Phetdavanh

ທ່ານ ນາງ ນິດຕະຍາ ເພັດດາວັນ

Mrs. Piulavanh Luangvanna

ທ່ານ ນາງ ຜິວລາວັນ ຫຼວງວັນນາ

Mr. Hongheun Koonpituk

ທ່ານ ຫົງເຫີນ ຂຸນພິທັກ

Mr. Sengpha Holanuparb

ທ່ານ ແສງຟ້າ ໂຫລານຸພາບ

Professor Nilavanh Verathavorn

ອາຈານ ນີລາວັນ ວີຣະຖາວອນ

Mr. Otong Khamin

ທ່ານ ໂອທອງ ຄຳອິນຊຸ

Mr. Sornvilay Chantamixay

ທ່ານ ສອນວິໄລ ຈັນທະມີໄຊ

ຂໍ້ຄວາມຈາກຜູ້ຈັດງານ

Mr. Mana Jangmook

ມານະ ແຈ້ງມູກ
ຄະນະຈັດງານ ບຸນມະໂຫລານສົ່ງເສີມການອ່ານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

"ຈາກຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມຂອງງານ ບຸນມະໂຫລານສົ່ງເສີມການອ່ານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງທີ I ແລະ ຄັ້ງທີ II ໃນປີ 2019 ເຊິ່ງເປັນງານບຸນມະໂຫລານສົ່ງເສີມການອ່ານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານເກືອບ 1 ແສນຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງ-ຂາຍປຶ້ມ ຫຼາຍກວ່າ 100 ຫົວໜ່ວຍໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຢັ້ງຢືນ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບຸນມະໂຫລານສົ່ງເສີມການອ່ານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນງານນຳໜ້າ ໃນການສົ່ງເສີມການອ່ານຂອງສປປ ລາວ. ແລະ ໃນປີນີ້ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຈັດງານ ບຸນມະໂຫລານສົ່ງເສີມການອ່ານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂຶ້ນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ. ເຊິ່ງຈະຖືກຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 11 – 15 ມີນາ 2020 ທີ່ ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ ເວລາ 08:00-20:00 ໂມງ ຈຳນວນ 5 ວັນ.

ຜ່ານການຖອດຖອນບົດຮຽນອັນລໍ້າຄ່າຂອງການຈັດງານ 2 ຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ໃນຄັ້ງທີ 3 ກໍ່ຄືງານບຸນມະໂຫລານສົ່ງເສີມການອ່ານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປີ 2020 ນີ້ຈະເປັນປະສົບການໃໝ່ອັນຍິິ່ງໃຫຍ່ຂອງ ນັກຄິດ, ນັກຂຽນ, ນັກອ່ານ, ສຳນັກພິມ, ຮ້ານຂາຍປຶ້ມ ລວມທັງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການສຶກສາ

ດັ່ງນັ້ນ, ທາງຄະນະກຳມະການຈັດງານ ບຸນມະໂຫລານສົ່ງເສີມການອ່ານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພວກເຮົາຂໍຖືໂອກາດຮຽນເຊີນອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານທີ່ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມຊົງຈຳອັນງົດງາມ ແລະ ເປັນຂົວຕໍ່ມິດຕະພາບທີ່ເຊື່ອມຈອດລະຫວ່າງຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບຄວາມຮູ້ຜ່ານປຶ້ມອ່ານ ເພື່ອໃຫ້ພົບກັນ ແລະ ບັນລຸຄວາມຄາດຫວັງ ຂອງທັງສອງຝ່າຍ.

ພວກເຮົາ ຄະນະກຳມະການຈັດງານ ບຸນມະໂຫລານສົ່ງເສີມການອ່ານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກບັນດາທ່ານ ແລະ ຈະພົບກັນທີ່ງານບຸນມະໂຫລານສົ່ງເສີມການອ່ານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນຄັ້ງນີ້ 

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື."

ຫົວຂໍ້ຂອງງານ: “ແມ່ຜູ້ມີບຸນຄຸນ”

ຈຸດປະສົງ

" ມະຫະກຳສົ່ງເສີມການອ່ານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດຂຶ້ນເພື່ອເປັນການລະດົມໃຫ້ຄົນລາວ ເລັງເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຂອງການອ່ານ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ອ່ານໜັງສືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລວມເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ, ຄູ ແລະ ບັນນາລັກ ຮູ້ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈເທັກນິກວິທີການສົ່ງເສີມການອ່ານແກ່ເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ໄດ້ຜົນ ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນລາວໄດ້ສຳຜັດກັບປຶ້ມ ຈາກນານາຊາດເພື່ອເປີດໂລກະທັດ ແລະ ເບິ່ງເຫັນການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປື້ມໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂະນະດຽວກັນກໍເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດສຳຜັດກັບປຶ້ມອ່ານຂອງລາວ ແລະ ຍັງເປັນສື່ກາງໃນການ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ກັບນັກຂຽນ ແລະ ສຳນັກພິມຂອງລາວ ໃນການຈຳໜ່າຍລິຂະສິດໃຫ້ກັບຕ່າງປະເທດ ຜົນທາງອ້ອມຂອງການຈັດງານ ຍັງເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ສຳນັກພິມໃນປະເທດລາວ ເກີດຄວາມຕື່ນຕົວ ປັບປຸງແລະ ພັດທະນາການຜະລິດປຶ້ມອ່ານ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ອ່ານ ແລະ ການພັດທະນາປະເທດໃນທຸກດ້ານ.

ໃນງານ ບຸນມະໂຫລານສົ່ງເສີມການອ່ານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງທີ III ນີ້ເປັນການເປັນການສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນການສົ່ງເສີມການອ່ານຂອງນະຄອນຫຼວງຫຼວງຈັນ ຈາກງານຄັ້ງທີ I ແລະ ຄັ້ງທີ II ຜ່ານມາ ໃຫ້ມີບົດບາດ ແລະ ສີສັນເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ ຄັ້ງທີ 4 ໃນທ້າຍປີ 2020 "

Person looking at book

ເປົ້າໝາຍ

Student Group Picture 2019

ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຊົມງານ
ນັກຮຽນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ, ອະຊີວະ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ, ຄູອາຈານ, ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ຜູ້ມັກການອ່ານ,ນັກຂຽນ,ນັກປະພັນ, ສື່ມວນຊົນ, ພະນັກງານລັດ ແລະເອກະຊົນ

Person looking at books

ເປົ້າໝາຍຜູ້ອອກບູດຂາຍວາງສະແດງ
ນັກຂຽນ ນັກປະພັນ ອິດສະຫລະ ສຳນັກພິມ, ຮ້ານຂາຍປື້ມ, ໂຮງພິມ ສະມາຄົມ, ສຳນັກງານ, ອົງການຕ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການສົ່ງເສີມການອ່ານ ສະຖານທູດຕ່າງປະເທດປະຈຳລາວ, ສະມາຄົມການພິມແລະຈຳໜ່າຍອາຊຽນ, ແລະອື່ນໆ.

Officials open event

ເປົ້າໝາຍຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
ອົງກອນພາກລັດ ແລະ ອົງກອນຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງຕ່າງປະເທດ ສະຖານທູດຕ່າງປະເທດປະຈຳລາວ ສະມາຄົມ, ອົງກອນ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມການອ່ານ-ການພິມ ພາກທຸລະກິດ, ຫົວໜ່ວຍກິດຈະການ ກຸ່ມຄອບຄົວ, ສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ

Officials walking through event

ພາກລັດ
ປະຕິບັດຕາມແລ້ວທາງນະໂຍບາຍໃນການສົ່ງເສີມການສຶກສາໄປກ່ອນກ້າວໜຶ່ງ ຕອບໂຈດໃຫ້ກັບແນວທາງໃນການລົບລ້າງການບໍ່ຮູ້ໜັງສື ເປັນງານໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໂຄງການສົ່ງເສີມການອ່ານໃຫ້ມີກິດຈະກຳດີໆເພີ່ມຂຶ້ນ.

Flower giving

ນັກຂຽນ-ນັກປະພັນ
ເປັນເວທີ ວາງສະແດງ ແລະ ເປີດຕົວປື້ມຂອງຕົນໃນງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເປັນເວທີແລກປ່ຽນທັດສະນະໃນວົງການນັກຂຽນ-ນັກປະພັນ ດ້ວຍກັນ ສົ່ງເສີມການຂຽນແລະການພິມໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ.

Student reading on mic

ນັກຮຽນ-ນັກສືກສາ
ຈະໄດ້ປື້ມດີ ມີຄຸນນະພາບ ທີດຶງດູດການອ່ານເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ຫັນມາຮັກການອ່ານຫຼາຍຂື້ນ ໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນສົ່ງເສີມການອ່ານຜ່ານກິດຈະກຳໃນງານ

Palates of books

ປະຊາຊົນ
ຈະໄດ້ປຶ້ມດີ ມີຄຸນນະພາບ ໃວ້ອ່ານແລະສົ່ງເສີມລູກຫຼານໃນການອ່ານປື້ມຫຼາຍຂື້ນ ມີໂອກາດໄດ້ຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນທີ່ຂາດແຄນດ້ວຍການບໍລິຈາກ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທີ່ສົ່ງເສີມແວດລ້ອມການສຶກສາ ຂອງລູກຫຼານ

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

 • ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນວຽກງານສົ່ງເສີມການອ່ານ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາ
 • ໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳດີໆແລະຕອບແທນສັງຄົມຜ່ານການສະໜັບສະໜູນ
 • ໄດ້ເຮັດການຕະຫຼາດຂອງຕົນເອງເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ຮັບຮູ້ກວ້າງຂວາງ.
 • ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຈາກຂັ້ນເທິງ

ຜູ້ອອກບູດ

 • ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຈັດງານອັນມີຜົນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ
 • ໄດ້ວາງສະແດງສິນຄ້າຂອງຕົນສູ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
 • ໄດ້ສ້າງຄວາມຮັບຜູ້ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ
 • ໄດ້ຂາຍສິນຄ້າແລະບໍລິການຂອງຕົນ

Honourable Award Ceremony
Thai booth staff pose for a photo

ກິດຈະກຳຂອງງານ

Book booths

ງານບຸນມະໂຫລານສົ່ງເສີມການອ່ານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງທີ III ທີ່ຈະດຳເນີນໄປພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ “ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນຝັນຂອງຂ້ອຍ” ເພື່ອແນ່ໃສ່ສ້າງຄົນຮຸ້ນໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຮອບດ້ານ ແລະ ສົມສ່ວນທັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ສະຕິປັນຍາ (ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ) ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ກິດຈະກຳພາຍໃນງານປະກອບຄື:

 1. ເປີດງານບຸນມະໂຫລານສົ່ງເສີມການອ່ານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງທີ III
 2. ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ
 3. ກິດຈະກຳສົນທະນາໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ
 4. ກິດຈະກຳ ບໍລິຈາກປື້ມ
 5. ກິດຈະກຳການສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດີຂອງນ້ອງນັກຮຽນ
 6. ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂຽນ ແລະ ສ້າງນັກຂຽນໜຸ່ມ
 7. ກິດຈະກຳ ໂຕ້ວາທີ
 8. ກິດຈະກຳ ປະກວດສື່ສ້າງສັນ ກ່ຽວກັບແມ່

ລາຍການພາຍໃນງານ

Agenda

 • Patuxay

  ມື້ທີ 1 ວັນພຸດ

  ທີ 11 ມີນາ 2020

  • 08:00-08:30 ເປີດລົງທະບຽນແຂກທີ່ຖືກເຊີນ
  • 08:30-08:40 ພິທີກອນກ່າວແນະນຳລາຍລະອຽດຂອງງານ
  • 08:40-09:00 ຊົມວີດີໂອ ການຈັດງານຄັ້ງທີ 1 ແລະ ຄັ້ງທີ 2
  • 09:00-09:30 ສາຍວີດີໂອ, ອ່ານບົດກອນ, ບົດເພງ ກ່ຽວກັບແມ່
  • 09:15-10:00 ກິດຈະກຳລະນຶກພຣະຄຸນແມ່
  • 10:00-10:15 ເປີດງານບຸນມະໂຫລານສົ່ງເສີມການອ່ານ ແລະ ການຂຽນເລື່ອງແມ່ ຢ່າງເປັນທາງການ
  • 10:15-10:45 ຖ່າຍຮູບລວມ
  • 10:45-12:00 ປະຖະກະຖາກ່ຽວກັບແມ່ຍິງ ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ
  • 12:00-13:00 ປະຖະກະຖາ ຫົວຂໍ້: “ຮຽນແນວໃດໃຫ້ໄດ້ວຽກ”
  • 13:00-14:30 ເສວະນາ: ແມ່ຍິງລາວກັບການເປັນຜູ້ປະກອບທຸລະກິດ
  • 14:30-14:45 ລາຍການໂປຣໂໝດປື້ມດີ ປື້ມເດັ່ນ
  • 14:45-16:15 ເສວະນາ:ທັກສະການລ້ຽງລູກໃນຍຸກໃໝ່ໃຫ້ຫັນມາສົນໃຈການອ່ານ
  • 16:15-18:00 ກະກຽມການແຂ່ງຂັນວົງດົນຕຣີຮອບຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ
  • 18:00-19:50 ການແຂ່ງຂັນວົງດົນຕຣີຮອບຄັດເລືອກ
  • 19:50-20:00 ພິທິກອນສະຫຼຸບການແຂ່ງຂັນ ແລະ ກ່າວປິດງານ

 • Kids reading book

  ມື້ທີ 2 ວັນພະຫັດ

  ທີ 12 ມີນາ 2020

  • 09:30-09:35 ພິທິກອນເລີ່ມກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ເລີ່ມງານ
  • 09:35-12:00 ການແຂ່ງຂັນເວົ້າ “ຈາກໃຈລູກສູ່ແມ່”
  • 12:00-13:00 ປະຖະກະຖາ ຫົວຂໍ້: “ ຂຽນແນວໃດໃຫ້ຄົນອ່ານ ”
  • 13:00-14:00 ສະເໜີໂຄງການ: “ປື້ມຕຳນານ ທີ່ມີຊີວິດ”
  • 14:15-15:15 ເສວະນາ: ກຳລັງຈະກະສຽນ ຫຼື ກະສຽນແລ້ວຈະເຮັດຫຍັງຕໍ່?
  • 15:15-15:30 ລາຍການໂປຣໂໝດປຶ້ມດີ ປຶ້ມເດັ່ນ
  • 15:30-17:30 ການແຂ່ງຂັນຮູບພາບ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຂ້ອຍຮັກແມ່”
  • 17:30-18:00 ໂປຣໂໝດຮ້ານປຶ້ມ (ກິດຈະກຳຂອງຮ້ານປຶ້ມ)
  • 18:00-19:50 ການສະແດງວົງດົນຕຣີ ຟົກຊ໋ອງ
  • 19:50-20:00 ພິທີກອນສະຫຼຸບການແຂ່ງຂັນ ແລະ ກ່າວປິດງານ

 • Kids holding flags

  ມື້ທີ 3 ວັນສຸກ

  ທີ 13 ມີນາ 2020

  • 09:30-09:40 ພິທີກອນເລີ່ມກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ເລີ່ມງານ
  • 09:40-11:10 ເສວະນາ: “ໄວໜຸ່ມລາວຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອທາງສັງຄົມ”
  • 11:10-12:00 ແຂ່ງຂັນຮູບເງົາສັ້ນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ແມ່”
  • 12:00-13:00 ປະຖະກະຖາ ຫົວຂໍ້: “ຮຽນແນວໃດໃຫ້ໄດ້ວຽກ”
  • 13:00-15:30 ສົນທະນາຫົວຂໍ້: ນຳຄວາມຮູ້ລົງສູ່ກະສິກຳລາວ
  • 15:00-16:00 ບັນລະຍາຍ “ການຂຽນເລີ່ມຈາກການອ່ານ” ໂດຍ: ອາເລັກ
  • 16:00-17:00 ເປີດຕົວປື້ມອ່ານຂອງອາເລັກ
  • 17:20-17:30 ໂປຣໂໝດຮ້ານປຶ້ມ (ກິດຈະກຳຂອງຮ້ານປຶ້ມ) ອາສະສະໝັກ
  • 17:30-19:50 ການແຂ່ງຂັນເຕັ້ນ K – POP ຮອບຄັດເລືອກ
  • 19:50-20:00 ພິທີກອນສະຫຼຸບການແຂ່ງຂັນ ແລະ ກ່າວປິດງານພິທີກອນ

 • Volunteer reading to kids

  ມື້ທີ 4 ວັນເສົາ

  ທີ 14 ມີນາ 2020

  • 08:00-08:30 ເປີດລົງທະບຽນ ແຕ່ລະທີມຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ
  • 08:30-12:30 ເລີ່ມການແຂ່ງຂັນໂຕ້ວາທີ ຮອບ 4 ທີມ ມູນລະນິທິ ເຈືອງ ສົມບູນຂັນ
  • 12:30-13:30 ປະຖະກະຖາ ຫົວຂໍ້: “ຂຽນແນວໃດໃຫ້ຄົນອ່ານ”
  • 13:30-15:30 ເລີ່ມການແຂ່ງຂັນໂຕ້ວາທີ ຮອບຊີງຊະນະເລີດມູນລະນິທິເຈືອງສົມບູນຂັນ
  • 15:30-16:00 ສະຫຼຸບການແຂ່ງຂັນ ແລະ ມອບລາງວັນ
  • 16:00-17:00 ການສະແດງກາຍະສິນ Mr.khaochi
  • 17:00-18:00 ໂປຣໂໝດຮ້ານປຶ້ມ (ກິດຈະກຳຂອງຮ້ານປຶ້ມ)
  • 18:00-19:50 ການສະແດງ ດົນຕຣີຟົກຊ໋ອງ
  • 19:50-20:00 ພິທີກອນສະຫຼຸບການແຂ່ງຂັນ ແລະ ກ່າວປິດງານ

 • ມື້ທີ 5 ວັນອາທິດ

  ທີ 15 ມີນາ 2020

  • 09:00-09:15 ພິທິກອນເລີ່ມກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ເລີ່ມງານ
  • 09:15-09:45 ຜູ້ໄດ້ຊະນະເລີດການຂຽນບົດຄວາມ, ເລື່ອງສັ້ນ ແລະ ກາບກອນຂື້ນໂຊຜົນງານ
  • 09:45-10:15 ຜູ້ຊະນະການແຕ້ມຮູບຂຶ້ນໂຊຜົນງານ
  • 10:15-10:30 ຜູ້ຊະນະລາຍງານຂ່າວຂຶ້ນໂຊຜົນງານ
  • 10:30-12:00 ການປະຖະກະຖາ ການເປັນນັກເວົ້າ ແລະ ນັກຂຽນ
  • 12:00-12:30 ປະຖະກະຖາຫົວຂໍ້: “ຮຽນແນວໃດໃຫ້ໄດ້ວຽກ ແລະ ຂຽນແນວໃດໃຫ້ຄົນອ່ານ”
  • 12:30-13:00 ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນວົງດົນຕຣີກະກຽມການແຂ່ງຂັນຮອບ ຊິງຊະນະເລີດ
  • 13:00-14:00 ສົນທະນາຫົວຂໍ້: ເຮົາຈະສ້າງນັກຂຽນ ຜະລິດຜົນງານໃຫ້ນັກອ່ານແນວໃດ
  • 14:00-15:00 ການແຂ່ງຂັນວົງດົນຕຣີຮອບ Final ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ
  • 15:00-17:00 ການແຂ່ງຂັນເຕັ້ນ K – POP ຮອບ Final ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ
  • 17:00-18:00 ລາຍການໂປຣໂມດປື້ມດີ ປຶ້ມເດັ່ນ
  • 18:00-19:00 ພິທີສະຫຼຸບການແຂ່ງຂັນແຕ່ລະລາຍການ ແລະ ມອບຂັນລາງວັນ
  • 19:00-20:00 ປະທານກ່າວຂອບໃຈຜູ້ອຸປະຖຳງານພ້ອມມອບໃບກຽດຕິຄຸນໃຫ້ ແລະ ກ່າວປິດງານ

ຂໍ້ມູນງານ

ITECC
 • ກຳນົດການ 5 ມື້ (ວັນທີ 11-15 ເດືອນມີນາ ປີ 2020)
  ແຕ່ 8:30 - 20:00 ໂມງ

 • ສະຖານທີ່:ທີ່ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ (ຕຶກເກົ່າ)

 • ເຈົ້າຂອງງານໂດຍ: ບໍລິສັດ ປານຄຳ ຈຳປາ ຈຳກັດ
  ແຜນງານໂດຍ: ບໍລິສັດ ເອັກແຊັກ ຈຳກັດ

ແຜນການດຳເນີນງານ

Gannt Chart

ແຜນບຸກຄະລາກອນ

Number of staff

ເນື່ອງຈາກວ່າ ງານດັ່ງກ່າວເປັນງານທີ່ໃຫຍ່ ຈະມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍສິບພັນຄົນ ຈິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການໃຊ້ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ອາສາສະໝັກທີ່ຢາກຮ່ວມເກັບກ່ຽວປະສົບການໃນງານຫຼາຍຮ້ອຍຊີວິດ


Group Picture

ແຜນການດ້ານເຕັກນິກ

Floor Plan
Itecc side

Sponsors

Contact Us ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ປານຄຳ ຈຳປາ ຈຳກັດ ບ້ານດົງປາລານ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: +856 21 412 636
ອີເມວ: digitaljampa@yahoo.com
Facebook